سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خدایا کجای دنیایت گم شده ام

خدای من...

 

نمیدانم گاهی کجای دنیا گم ات میکنم...

 

مثل کودکی که در بازار دستان مهربان مادرش را رها کرده به تماشای عروسکی مشغول است...!

 

بعد میبیند مادرش نیست و هیچ عروسکی او را خوشحال نمیکند...!

 

به کودکی ام بنگر..... 

 

 هرچند خودم تو را گم میکنم

 

 اما ،تو پیدایم کن......