سفارش تبلیغ
صبا
نادانى بود به دنیا آرمیدن و ناپایدارى آن را دیدن و کوتاهى در کار نیک با یقین به پاداش آن زیان است ، و اطمینان به هر کس پیش از آزمودن او ، کار مردم ناتوان . [نهج البلاغه]
 
یادداشت ثابت - چهارشنبه 94 بهمن 1 , ساعت 2:16 عصر

خدای من...

 

نمیدانم گاهی کجای دنیا گم ات میکنم...

 

مثل کودکی که در بازار دستان مهربان مادرش را رها کرده به تماشای عروسکی مشغول است...!

 

بعد میبیند مادرش نیست و هیچ عروسکی او را خوشحال نمیکند...!

 

به کودکی ام بنگر..... 

 

 هرچند خودم تو را گم میکنم

 

 اما ،تو پیدایم کن......